HF745 persfilter lijnmontage 280 bar

Wordt aangesloten op het persleidingcircuit om de systeemonderdelen te beschermen tegen verontreinigende deeltjes die zich in de aangevoerde olie bevinden.
HF745 persfilter lijnmontage 280 bar

Standaard geleverd met by-pass klep gekalibreerd op 6 bar en Buna afdichtring. Maximale werkdruk van 280 bar.